Mon - Sat: 7:00 - 17:00
0401596933

 

Entisöinnissä pyritään käyttämään alkuperäisiä materiaaleja ja työmenetelmiä.

Mikäli tämä ei ole mahdollista esim. rakenteiden huonosta kunnosta johtuen, tarvittavat uudet rakenteet ja rakennusosat sulautetaan mahdollisimman hyvin vanhaan, sillä tyyliin sopimattomat korjaukset ja lisäykset voivat turmella rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

Restaurointi tarkoittaa esineen, rakennuksen tai muun vastaavan kohteen saattamista alkuperäistä muistuttavaan kuntoon. Entisöinnissä pyritään käyttämään alkuperäisiä materiaaleja ja työmenetelmiä. Mikäli tämä ei ole mahdollista esim. rakenteiden huonosta kunnosta johtuen, tarvittavat uudet rakenteet ja rakennusosat sulautetaan mahdollisimman hyvin vanhaan, sillä tyyliin sopimattomat korjaukset ja lisäykset voivat turmella rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

Restaurointi antaa tekijälleen mahdollisuuden oppia tuntemaan historiaa ja kulttuuria.

Itse rakennus ja tapa millä se on rakennettu, kertoo tekijästä paljon. Saman aikakauden ja jopa samassa kylässä sijaitsevat talot ovat kaikki rakennusratkaisuiltaan erilaisia, johtuen juuri rakentajasta. Jokaisella oli oma tapansa ja tyylinsä, ns. käsiala rakentaa. Restauroinnissa pitää rekonstruoida alkuperäisten rakentajien ajatusmaailma , löytää sama mielen polku, jotta voimme jäljitellä heidän työtään. Tämä mahdollistaa myös jatkuvan oppimisen, sillä jokainen projekti on erilainen ja uniikki.

Meille on tärkeää tietää paikan tarina ennen projektin aloitusta. Siksi teemme aina mahdollisimman perusteellisen taustatutkimuksen. Milloin ja miksi rakennus on alunperin rakennettu ? Kuka rakennuksessa on asunut / työskennellyt ? Mitä eri käyttötarkoituksia rakennuksella on vuosien saatossa ollut ? Mitkä ovat rakennuksen erityispiirteet?